user_mobilelogo

 

Kontaktné údaje:

Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 905 806 659
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fakturačné údaje:

ITOCA SPORT, s.r.o.
Brezová 497/11
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 44 251 661
DIČ: 2022654777
DIČ/IČ DPH: SK2022654777

Obchodný register OS Žilina, odd. sro, vl. i.49867lL

 

Bankové spojenie:

VÚB Banka
Čislo účtu: 532648342/0200
IBAN: SK67 0200 0000 0005 3264 8342
BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX

  

Kontakt na kamenný obchod nájdete v kategórii Prevádzka.

Nákupný košík

Košík je prázdny